Wij zijn te dom

Geschiedschrijving aarde, Europa, 2020-2050.

Oorzaken en gevolgen Corona-crisis


….Om te testen of iemand met het virus besmet was gebruikte men toen de zogenaamde PCR-test. Deze test was echter zo onnauwkeurig dat het onmogelijk was om ermee te meten of iemand besmet was met het virus. Omdat men steeds meer ging testen, wekte men de indruk dat er ook steeds meer besmettingen waren.


Dat er veel mensen in het ziekenhuis terecht kwamen kon echter maar voor een klein deel verklaard worden door het COVID-19 virus. Voor de rest was voornamelijk een gevolg van de destijds nog alom aanwezige Influenza- en Rhinovirussen. Ook het aantal heftige nocebo-reacties of de afgenomen afweer in verband met de chronische stress en angst die de overheden creëerden speelden hoogstwaarschijnlijk een grote rol. Vanwege de onbekendheid met dit fenomeen in de 21ste eeuw zijn er geen cijfers voorhanden. Daarnaast werd er bij veel mensen die ten tijde van de uitbraak overleden, resten van een giftige substantie in de longen ontdekt die ervoor zorgde dat het afweersysteem, voornamelijk oudere mensen, op hol sloeg.


Uit later onderzoek bleek dat deze substantie verwerkt zat in de materialen van de mondkapjes. Mondkapjes werden destijds door de meeste mensen gedragen en zelfs door de overheid verplicht omdat men dacht dat het besmetting door een virus voorkwam.


Overheden stimuleerden de massale vaccinatie door mensen een vaccinatiepaspoort te geven. Met dit paspoort konden gevaccineerden aanspraak maken op de sociale of culturele voorzieningen en hadden de mogelijkheid om binnen Europa te reizen. Honderdduizenden stierven aan de schadelijke bijverschijnselen van het vaccin.  Daarnaast zorgden de ‘lekkende’ vaccins ervoor dat de gevaccineerden een kweekvijver voor mutaties werden, omdat ze niet ziek werden van het virus, maar wel drager bleven. Vele miljoenen gevaccineerden en honderdduizenden ongevaccineerden stierven aan mutaties die zonder het vaccin niet ontstaan waren.


Een ander noodlottig bijverschijnsel van de vaccinatie was dat het immuunsysteem niet meer goed reageerde op bestaande en nieuwe virussen. Meerdere honderden miljoenen aardbewoners stierven ten gevolge hiervan.

Iedereen die deze fase in de crisis overleefde werd afhankelijk van de farmaceutische industrie voor hun afweer tegen virussen. De middelen die de farmaceutische industrie ontwikkelden hielpen echter maar matig. Mensen begonnen elkaar te mijden en verschuilden zich in hun huizen als grondeekhoorns tijdens de winterslaap.


Het was in die tijd dat de middenstand verdween. De Europese Unie kon zich door de schulden die de lidstaten had opgebouwd tijdens de corona-crisis, zo sterk manifesteren, dat landen de zeggenschap over hun eigen gebied verloren. De economische macht kwam in handen van een twintigtal multinationals die alle behoeften van de samenleving beheersten, zoals voedselleveranties en distributie, farmaceutica, energie-opwekking en distributie en electronica. Uit documenten blijkt dat ze ook politiek aan de touwtjes trokken.


De jaren daarna werd iedere volksbeweging de mond gesnoerd. Kritische uitingen werden geschaard in de categorie ‘fake’nieuws en van de sociale media geweerd, mensen verloren hun account. De reguliere media waren in handen van de staat of waren te bang om een tegengeluid te laten horen. De bevolking werd daarna telkens opnieuw schrik aangejaagd met verhalen over nieuwe virussen en machtige vijanden en volgde de beleidsmakers machteloos.


De mens die miljoenen jaren vrij en weerbaar had geleefd als onderdeel van de natuur was vervallen tot een kwetsbaar afhankelijk wezen, aangewezen op medicijnen en de overheid om te overleven.


Archieven wztd.nl 2298 AD