Wij zijn te dom

16/07/2021

De overheid bemoeit zich teveel met ons leven en houdt de coronagolven in stand met de massale vaccinatie en het testbeleid. De vaccinaties beschermen niet tegen toekomstige varianten en mensen die geen brede natuurlijke afweer opdoen blijven daarom steeds vatbaar. Ze worden afhankelijk van de jaarlijkse injectie. Het is begrijpelijk dat kwetsbare mensen zo'n prik nemen, maar gezonde mensen en onze jeugd?


Daarnaast worden gevaccineerden een broedplaats voor mutaties omdat ze niet afrekenen met besmette cellen, zoals mensen met een brede natuurlijke afweer tegen het corona-virus. Mutaties die ontsnappen zijn daarom automatisch minder gevoelig voor het vaccin en leiden een nieuwe periode van overheidsmaatregelen in.


Het lijkt daarom wel of die hoge vaccinatiedichtheid zo snel bereikt moet worden om te voorkomen dat er groepsimmuniteit kan ontstaan. Zo kan de crisis eeuwig in stand blijven.


De overheid breekt alle bestaande menselijke sociale structuren af en maakt ons totaal afhankelijk van de multinationals en natuurlijk van de overheid zelf. Voorstander of tegenstander van de min of meer gedwongen injecties: Is dat de kant die u uit wilt?