Wij zijn te dom

05/09/2021

Het vaccin neem je voor een ander. Zo werd het aan ons verkocht. Na een poosje kwamen we erachter dat het nergens op sloeg. Gevaccineerden raken net zo gemakkelijk besmet en zijn net zo besmettelijk als niet-gevaccineerden. Het vaccin beschermt helemaal niet tegen besmetting. Het was een verkooptruc om een brede discussie uit de weg te kunnen gaan.

Door de hype die ontstond kwam niemand toe aan de echte vraag: helpt het vaccin of zal het op den duur voor meer slachtoffers zorgen? En als dat zo is, moeten gezonde mensen er nu dan niet van afzien? 


Het probleem dat speelt is dan ook een probleem van de menselijke aard. Mensen zijn namelijk helemaal niet sociaal, dat is alleen een excuus om aan zichzelf te kunnen denken. Wij willen ons nuttig maken, niet om ons nuttig te maken, maar om ons nuttig of belangrijk te voelen. Voelen wij ons nuttig bij wat we doen, dan komt de vraag of het werkelijk nut heeft niet meer bij ons op.

Daarnaast is er het financiële aspect. We worden betaald om ons op een bepaalde wijze nuttig te maken door mensen die zich helemaal niet nuttig willen maken, maar zo veel mogelijk geld willen verdienen. Beide aspecten leiden ertoe dat we ons blind inzetten voor een bepaalde groep of doel, ondanks dat andere groepen daar onder lijden. We sluiten er zelfs onze ogen voor het leed dat we niet willen zien of dat ons geld kost.


Zo is al vele jaren bekend dat vaccins leiden tot mutaties waardoor andere groepen in de samenleving, die tot dan toe niet vatbaar waren voor een bepaalde bacterie of virus, het daarna wel worden. 


Het zal de farmaceutische industrie worst wezen. Aan de nieuwe variant kan immers ook weer verdiend worden. En het volk dat in de globale kapitalistische maatschappij opgeleid is om schijt te hebben aan anderen, zal om die reden een vaccin niet laten staan. Hier geldt het motto: als ik maar veilig ben, dan interesseert het mij niet dat ik anderen in gevaar breng. Ik wil het niet eens weten, net zoals ik niet wil weten wie mijn kleding maakt of welke dieren uitsterven om de consumptiemaatschappij in leven te houden. Zeker als dat blinde handelen dan ook nog sociaal genoemd wordt door een overheid die beter hoort te weten.


In het wetenschappelijk tijdschrift Quantamagazine werd in 2018 een artikel gepubliceerd met de naam: Vaccines Are Pushing Pathogens to Evolve. In het artikel omschreef men de mogelijke gevaren van het men de mogelijke evolutionaire bijwerking van een vaccin zo:


"Virulentie, als een eigenschap, is direct gerelateerd aan replicatie: hoe meer ziekteverwekkers het lichaam van een persoon huisvest, hoe zieker die persoon over het algemeen wordt. Een hoge replicatie-snelheid heeft evolutionaire voordelen - meer microben in het lichaam leiden tot meer microben in snot of bloed of ontlasting, waardoor de microben meer kans hebben om anderen te infecteren. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden, omdat het gastheren kan doden voordat ze de kans hebben om hun infectie door te geven.

Het probleem met lekkende vaccins is dat ze ziekteverwekkers in staat stellen ongecontroleerd te repliceren en tegelijkertijd gastheren te beschermen tegen ziekte en dood, waardoor de kosten die gepaard gaan met verhoogde virulentie worden weggenomen. Na verloop van tijd, in een wereld van lekkende vaccinaties, zou een ziekteverwekker kunnen evolueren om dodelijker te worden voor niet-gevaccineerde gastheren, omdat het de voordelen van virulentie kan plukken zonder de nadelen.”


Een gevolg op korte termijn is dan dat het meer virulente virus gevaarlijker wordt voor niet-gevaccineerden. Ook kan de virulentie kan ervoor zorgen dat de bescherming van het vaccin afneemt bij de gevaccineerden zelf.

Deze gevaarlijke bijwerkingen zijn de afgelopen decennia meerdere keren onderzocht en bevestigd.


Dus zit ik nu met het probleem dat ik misschien wel ziek word of zelfs overlijd aan de meer virulente varianten of mutaties die door het vaccin dominant kunnen worden of wellicht al zijn.


Maar van de andere kant, als ik het vaccin wel neem word ik als een dier in de bio-industrie afhankelijk van de halfjaarlijkse prik van de farmaceutische industrie, terwijl die prik - naast de directe gezondheidsschade - mij opzadelt met een zeer beperkte antistofreactie en dankzij de onvermijdelijke mutaties steeds slechter wordende bescherming.


De enige echte oplossing voor een gezond mens is een natuurlijke infectie die niet alleen een meer steriele immuniteit zal opleveren, maar ook een betere brede afweer dan het vaccin, ook tegen toekomstige varianten. En dan ook nog zo snel mogelijk, omdat het virus door de vaccins alleen maar meer en meer virulent zal worden. Helaas is het me - mede door alle tegenwerking van de overheid - tot nu toe niet gelukt om ziek te worden, maar wellicht dat het in de toekomst onvermijdelijk zal zijn.

Als gezonde of jonge mensen sterven, terwijl ze eerst nog geen risico liepen, dan komt dat niet omdat ze te dom waren om het ‘vaccin’ te nemen, maar omdat de rest van de gezonde mensen zo dom waren om het wel te nemen. Tenslotte had iedere viroloog je kunnen vertellen dat als je een virus met rust laat, het uiteindelijk minder gevaarlijk zal worden.

Moet ik er dan als niet-gevaccineerde hopen dat mutaties of varianten er zo snel mogelijk voor zorgen dat het vaccin niet meer beschermt, zodat mensen die nu als broedmachine dienen voor meer virulente varianten en nooit meer in staat zijn om steriele immuniteit te bereiken, er zo snel mogelijk aan dood gaan, zodat ze de gevaarlijke varianten of mutaties niet meer kunnen doorgeven?

Ik kan alleen maar hopen dat men zo snel mogelijk stopt met het vaccineren van de jeugd. Door het vaccinatiebeleid van de overheid zal dat weliswaar tot zieken en mogelijk ook tot doden leiden, maar de veroorzakers daarvan zullen de komende tientallen jaren op natuurlijke wijze afvloeien. Op deze manier kunnen we de schade nog enigszins beperken.


Natuurlijk zal het kabinet straks pogen om de niet-gevaccineerden de schuld te geven, maar besef goed dat er straks maar twee daders zijn: de eerste is de overheid, die met hun massale vaccinatiebeleid deze ‘gain of function’ mogelijk maken. Men weigerde een brede discussie en heeft alle aanbevelingen van de kritische wetenschap in de wind geslagen. En die aanbevelingen waren er wel. In het artikel uit 2018 werden er al een aantal opgesomd.


-Vaccins moeten ervoor zorgen dat ziekteverwekkers zich niet kunnen vermenigvuldigen in gevaccineerde gastheren, zodat ze geen brandhaarden van infecties worden.


-Vaccins dienen gegeven te worden vòòr en niet tijdens een uitbraak wanneer veel mensen besmet zijn en het vaccin als selectiemethode kan optreden.


-Vaccin horen voor een brede antilichaam-bescherming te zorgen, tegen meerdere delen van het virus. Na een tetanus-vaccin maakt een mens wel honderd verschillende antilichamen aan, die de bacterie allemaal op hun eigen wijze bestrijden. Zo wordt het voor een ziekteverwekker veel moeilijker om in een levensvatbare vorm te muteren.


-Vaccin moeten zich niet slechts richten op een gevaarlijke variant van de ziekteverwekkers, maar ook op vele anderen.


Het massaal toedienen van een lekkend specifiek vaccin aan de bevolking terwijl een virus heerst, lijkt daarom meer op boze opzet dan onwetendheid. In het artikel werd de hoop uitgesproken dat men een vaccin zou kunnen maken dat ervoor zou zorgen dat de ziekteverwekker ongevaarlijker zou worden als de tijd verstreek. Het lijkt alsof men in het tegenovergestelde is geslaagd. Het zorgt ervoor dat je de indruk krijgt dat men juist wilde dat er meer virulente varianten ontstonden.


Ja, ik begrijp dat de informatie die ik hier deel mensen niet afhoudt van het nemen van het vaccin. Het zal ze eerder ertoe aanzetten. Dat geeft niet, zo is de mens nou eenmaal. Mensen willen een snelle oplossing, ook al is deze tijdelijk en zorgt deze voor meer slachtoffers, daar berust de hele consumptiemaatschappij op. Zo is onze aard, maar dat maakt ons wel de tweede dader.


Wie interesse heeft om het artikel in Quantamagazine (met vermelding en link naar alle onderzoeken) door te nemen, hieronder de link. Daar weer onder de link naar het onderzoek zelf.

Zo lang gevaccineerden geen steriele immuniteit krijgen en net zo makkelijk besmet raken, net zo besmettelijk zijn, net zo lang besmettelijk blijven en veel vaker besmet kunnen raken, vormt een lek vaccin zeker geen oplossing voor de crisis. Sterker nog: het zorgt voor een stroom van meer virulente mutaties en varianten en verlengt zo de crisis tot in de verre toekomst. Als gevolg daarvan wordt het virus ook gevaarlijk voor groepen die nu nog geen risico lopen. Dus wil je echt sociaal zijn? Dan neem je het vaccin niet.