Wij zijn te dom

13/09/2021

Het geldsysteem in de westerse wereld staat op instorten.

De multinationals willen niet met het systeem ten onder gaan. Via de vaccins en het asociale vaccin paspoort proberen ze de macht over de bevolking uit te breiden.


Het lijkt erop dat dat gaat mislukken. De vaccins voorkomen geen besmettingen en zullen in de toekomst voor meer besmettelijke varianten zorgen waartegen de vaccins niet meer beschermen.


Het begint langzaam door te dringen tot de meerderheid van de bevolking dat de discriminatie van de ongevaccineerden ongegrond is. Daarmee is het bestaansrecht van het asociaal dictatoriaal vaccinatiepaspoort ook verdwenen.


Maar het WEF, de multinationals en de overheden die de plannen van deze globalisten moeten uitvoeren, geven nog niet op. Ze blijven de vaccins en de vaccinatiepaspoorten uit alle macht promoten en zelfs verplichten met directe en indirecte dwang.


Ook daarmee zal de dwang niet ophouden. ‘Mister Global’ zoals de macht achter de multinationals, de farmaceutische industrie, het WEF, vele overheden en de media ook wel wordt genoemd, zal trachten om onze samenleving verder te ontwrichten.


Men zal het internetverkeer en het financiële verkeer ontwrichten zodat de chaos uitbreekt. Men zal de bevolking tegen elkaar opzetten zodat de maatschappij op de rand van een burgeroorlog zal komen te staan. Men wil de boeren onteigenen en de grond in beheer nemen zodat de bevolking zichzelf niet meer kan voeden en op de distributie van Mister Global is aangewezen.


Maar de great reset is niet alleen een kans voor Mister Global om de macht te grijpen. Het is ook een kans voor de samenleving om de macht van Mister Global voorgoed te breken.


Als we deze kans aangrijpen om te stoppen met deze consumptiemaatschappij en globalisering, dan staan dit soort lieden buitenspel en zijn onze milieuproblemen ook meteen opgelost. Dan kunnen we deze schijnmaatschappij achter ons laten en terugkeren naar een menselijke wereld op een menselijke schaal met menselijke sociale waarden en geen a.i. of algoritmes. Kleinschaligheid dus. Want grootschaligheid is gewoon menselijk domheid op grote schaal.


Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn, maar het kan wel. Heel veel landen en bevolkingen die enorm lijden onder het globalisme zitten op deze ontwikkeling te wachten. Heel veel mensen in westerse landen zijn de stress en eenzaamheid van een technocratische maatschappij kotsbeu.

Het wordt tijd dat we de natuur een kans geven om zich te herstellen van de roofbouw die we al decennialang plegen en terug gaan naar waar we goed in zijn: leven, lachen, dansen en huilen met elkaar in plaats van tegen elkaar, omdat we elkaar nodig hebben en omdat we de plicht hebben om ervoor te zorgen dat onze kinderen straks ook een  vrije wereld hebben waarin ze kunnen genieten van de dingen die echt tellen.