Wij zijn te dom

12/12/2021

Het gaat er niet om of de vaccins werken of niet werken. Het gaat er niet om wie het vaakst in het ziekenhuis ligt, eerder besmet raakt of eerder sterft. Daar ging het nooit om. Homoseksuelen gingen vaker aan AIDS dood. Vrouwen vaker aan bevallingen. Mannen vaker aan hart- en vaatziektes en deelnemers aan het verkeer vaker aan verkeersongevallen.


Waar het nu om gaat is dat overheden over de hele wereld een uitbraak van een virus misbruiken om hun macht uit te breiden omdat ze een pact hebben gesloten met de meest rijke en machtige mensen van de aarde. Het is een pact waar beiden van hopen te profiteren.


Volgens velen staat de economie in westen op instorten. Als de economie ongecontroleerd in elkaar stort zal ook globalisme eindigen en zal de wereld terugvallen op lokale economieën die zelfvoorzienend zullen zijn, kleinschalig en op menselijke schaal. Het zal het einde betekenen van de consumptiemaatschappij, maar ook het einde van de macht van de multinationals en globalisten.


Ik zie een groep kapitalistische globalisten wil ons vertellen dat ze de wereld willen redden, dat kapitalisme slecht is en globalisme goed. Ik voorzie dat ze eigenlijk bedoelen dat democratie en vrijheid slecht zijn en een socialistische dictatuur goed. Voorwaarde is natuurlijk dat zij de macht hebben. Beetje naar het voorbeeld van Noord-Korea, waar een bevolking niets bezit en de familie Kim en de volgzame zetbazen in koninklijke rijkdom leven.


Ondanks alle mooie woorden van het WEF gaat het toch gewoon om macht en egoïsme ten koste van het volk. Maar ja, daarmee is deze groep ook groot geworden, dus zo verrassend is dat niet. En de wereldvreemde politici kijken al jaren toe hoe ze hun grip op de maatschappij langzaam kwijt raken. Criminaliteit, immigratie, milieuproblemen, het lukt ze niet om ook maar één probleem goed aan te pakken. Daarom wil men een wereldwijd surveillance-net van de grond krijgen om iedere burger in de gaten te kunnen houden, een puntensysteem om te straffen en te belonen. Zo wil men de samenleving redden.


Wat men vergeet is dat iedere kracht een tegenkracht oproept. Dat doet het al jaren. Het is wellicht de reden dat al deze problemen in eerste instantie ontstonden. Met de oplossing die de politici nastreving redt men de samenleving niet, maar gooit men het kind met het badwater weg.


Overheden kapen alsmaar meer taken die bij de mensen zelf lagen: waarden, normen, het helpen van mensen en uitoefenen van sociale controle. Deze taken zijn het weefsel van de samenleving, het immuunsysteem van de maatschappij. Zonder dit weefstel is er geen samenleving meer.

De politici hebben de verkeerde kant gekozen, niet die van het volk, maar die van de globalisten. Steeds groter worden de instituten en steeds verder van ons af. De wereld wordt onmenselijk en de mens een nummer. De mens wordt hulpbehoevend en afhankelijk van de overheid en multinationals voor hun bestaan.


Stel dat het ze lukt, dit pact van politici, elite en globalisten, stel dat ze de boel kunnen blijven bedonderen, denk je dan echt dat er ook maar iets van hun plannen terecht komt? Het vaccin is een flop en dient er alleen voor dat de crisis voortduurt zodat de WEF-agenda kan worden uitgerold.


De bestrijding van problemen door de groep die ze veroorzaakte zal een nog groter fiasco worden. De aarde wordt vervuild, mensen worden opgesloten in kampen, de corona-fraude en corruptie is enorm en de propaganda en censuur tenenkrommend.


Het is een voorproefje van wat ons nog meer te wachten staat als we dit groepje zelfingenomen machtswellustelingen carte blanche geven. Het keizerrijk van de globalisten zal ook weer uit elkaar vallen en de multinationals, globalisten en heersende elite zullen elkaar bevechten om de laatste restjes van de geruïneerde aarde. Uiteindelijk zullen er alleen verliezers zijn.


Einstein zei ooit: We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." De globalisten die nu met de scepter zwaaien verkrachten de aarde al jaren en vertegenwoordigen het koudste in de mens. Mensen als Bill Gates of Klaus Schwab die in het geniep aan hun ondemocratische touwtjes trekken.


Met onze technocratische consumptiemaatschappij zijn we als marionetten in hun handen. Het monster van de globalisten is als een schimmel dat de hele wereld bedekt. Big-tech en transport en onze koopwoede zijn de bloedvaten die het gedrocht van zuurstof voorzien. Meer is er niet nodig om de infectie van de globalisten te stoppen.


Er is maar een oplossing: direct stoppen met deze consumptiemaatschappij, de technocratisering en globalisering, dan staan dit soort lieden buitenspel en zijn onze milieuproblemen ook meteen opgelost. Dan kunnen we deze schijnmaatschappij achter ons laten en terugkeren naar een menselijke wereld op een menselijke schaal met menselijke sociale waarden en geen klonen, robots, genetische manipulatie en algoritmes. De mens is te dom, te onzeker en te egoïstisch om de wereld en haar bevolking te exploiteren. Grootschaligheid is gewoon menselijk domheid op grote schaal.


De ‘great reset’ is niet alleen een kans voor Mister Global om de macht te grijpen. Het is ook een kans voor de samenleving om de macht van Mister Global voorgoed te breken. Het wordt tijd dat we de natuur en de mens een kans geven om zich te herstellen van de wereldwijde roofbouw die de globalisten al decennialang plegen en terug gaan naar waar we goed in zijn: leven, lachen, werken, dansen en huilen met elkaar in plaats van tegen elkaar, omdat we elkaar nodig hebben en omdat we de plicht hebben om ervoor te zorgen dat onze kinderen straks een vrije wereld hebben waarin ze kunnen genieten van de dingen die echt tellen.

Nature is like a good sparringpartner, fighting brave to keep us in shape. This government wants to enhance it and make it our enemy, so we will need big brother to protect us.