Wij zijn te dom

14/11/2021

Wereldleiders zijn unaniem.

We zitten in een pandemie van de ongevaccineerden. Die zijn de schuldige van de ellende. Een injectie met een geheim middel is de enige uitweg uit de crisis. Medicijnen zijn verboden, net als vaccins die geen gebruik maken van een herprogrammering van het DNA.


Maar de waarheid is dat de wereld in 2021 zeker niet beter af is dan in 2020. In heel veel landen rijzen de besmettingen de pan uit ondanks dat het merendeel van de bevolking is geïnjecteerd met een middel dat de overheden een ‘vaccin’ noemen. Ook de maatregelen bleken niet te helpen. Landen als Nieuw Zeeland, Letland en Australië die hun bevolking hun rechten ontnam en als honden opsloot kampen nu met torenhoge besmettingen.


Het beleid van de door het WEF opgeleide of geïnstrueerde wereldleiders is vanaf de eerste minuut gebaseerd op leugens. De vaccins zijn nooit gemaakt noch onderzocht op hun doeltreffendheid om besmetting te voorkomen of transmissie tegen te gaan en blijken er ook niet tegen te helpen.


Desondanks citeerden de WEF-politici al vanaf dag één dezelfde leus: “Ben sociaal. Neem het vaccin om anderen te beschermen.”

De eerste klap is blijkbaar een daalder waard, want overal in de wereld slikte men de leugen als zoete koek. Het werd als het ware het paradepaardje van de propaganda, de opperleugen die de kar van alle volgende leugens moest gaan trekken. Mensen die zichzelf wilden beschermen werden opeens sociaal en mensen die de injectie niet wilden werden ‘weigeraars’ en ‘egoïst’.


Toen duidelijk werd dat gevaccineerden net zo makkelijk besmet raakten en net zo besmettelijk waren, verschoven de beschuldigingen van ‘asociaal uitschot’ naar ‘asociaal uitschot dat onze ziekenhuizen overbelast en ervoor zorgt dat de samenleving op slot gaat’.


Kloppen de cijfers van opperleugenaar Hugo de Jonge over de ziekenhuisbezetting wel? Ik kan het me niet voorstellen. In alle landen om ons heen liggen vooral gevaccineerden in het ziekenhuis. In de Antwerpse ziekenhuizen blijken er zelfs alleen gevaccineerden te liggen. In het Verenigd Koninkrijk is driekwart van de opnames gevaccineerd. Ziekenhuispersoneel in Nederland geeft aan dat het merendeel van de mensen in het ziekenhuis is gevaccineerd en de problemen geen gevolg zijn van corona, maar van het beleid van Rutte, om zoveel mogelijk capaciteit weg te halen bij de zorg. 


Mensen overlijden nog steeds aan COVID. Hoeveel, dat weten we niet zeker omdat mensen die vroeger aan kanker of hart- en vaatziekten stierven nu vaak bij de COVID-doden worden geteld. Overheden beloven extra vergoedingen voor iedere arts of ziekenhuis die een corona-dode meldt.


Toch wordt uit cijfers duidelijk dat het voornamelijk gevaccineerden zijn die aan COVID overlijden. Logisch, want de meeste mensen zijn gevaccineerd. Ja, maar als de vaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk 73 procent is en het aandeel van de overlijdens als gevolg van COVID is ruim 83 procent, dan mag je toch niet van een succesvol vaccin spreken.


Normaal gesproken vallen er bij een uitbraak van een virus of bacterie doden op weg naar groepsimmuniteit. Nu heb je doden, maar nooit meer immuniteit. Mensen die gevaccineerd zijn kunnen steeds opnieuw besmet raken, ze maken nooit meer steriele immuniteit aan. Ze blijven eeuwig de hele slechte verouderde antistof-reactie herhalen die hun lichaam leerde van het vaccin. En erger nog: omdat ze drager blijven worden ze een broedplaats voor nieuwe resistente varianten, waardoor groepen die nu nog geen gevaar lopen, in de toekomst wel kwetsbaar worden. Het vaccin is het probleem geworden in plaats van een pad naar de oplossing.


Desondanks is de groep niet-gevaccineerden een steeds groter probleem voor de WEF-leiders. Ze vormen immers de controlegroep. Zonder ongevaccineerden kun je niet vergelijken en komt het bedrog niet aan het licht.


En ook belangrijk: ongevaccineerden met steriele immuniteit vormen een grote rem op de verspreiding van het virus en nieuwe varianten. Zonder die verspreiding geen crisis en zonder crisis geen noodwet en geen macht. Vandaar dat de maatregelen de jeugd het meeste treffen. Stel je voor dat de hele groep immuun wordt?


Steeds vaker maken de regiems in alle WEF landen gebruik van hun ongefundeerde propaganda om de groep die niet in de leugens trapt de zwarte piet toe te schuiven. De manier waarop ze dat doen is duidelijk. Het is dezelfde tactiek die de nazi’s 80 jaar geleden ook al hanteerden. Eerst geef je ze overal de schuld van. Daarna verwijder je ze uit de maatschappij, zodat ze onzichtbaar worden. Dan als ze niet meer opvallen en ontmenselijkt zijn, kunnen ze zonder restricties worden aangepakt. Ze kunnen uit hun huizen worden gesleept naar kampen toe en gedwongen worden geïnjecteerd. Het is niets nieuws.


De grote vraag is nu: lukt het weer om via het stigmatiseren van een minderheid een dictatuur te vestigen? Of kan de bevolking er dit keer eensgezind een stokje voor steken? Het is aan jullie, gevaccineerden, volgers van de QR-code, slachtoffers van de propaganda. Zijn jullie echt sociaal of volgen jullie gewoon orders?

Nature is like a good sparringpartner, fighting brave to keep us in shape. This government wants to enhance it and make it our enemy, so we will need big brother to protect us.