Wij zijn te dom

Wij zijn te dom

Over corona


Er zijn miljoenen virussen.

We ademen ze in of eten ze.

We merken er zelden iets van.

Soms worden we ziek en herstellen.

Dan heeft het lichaam wat geleerd.

Heel soms gaan we dood.

Het virus sterft dan met ons mee.


De natuur selecteert en verbetert zich.

Ons lichaam is, mede dankzij de virussen geëvolueerd tot een biologische, chemische en bezielde machine waarin alle deeltjes mooi met elkaar samenwerken. Ze helpen elkaar en verdedigen ons, omdat we tenslotte in het zelfde lichaam leven.


In ons lichaam is ook een politiemacht die ervoor zorgt dat problemen worden opgelost. Als de politie van het lichaam ontdekt dat er iets is dat het proces verstoort, gaat het op zoek naar de indringer of het defecte deeltje. Dat is de taak van ons immuunsysteem. Zo gaat het al miljarden jaren en het immuunsysteem leert nog steeds bij. Het immuunsysteem heeft alle bedreigingen voor de mensheid het hoofd geboden. Anders zouden we er nu niet zijn. 


De aarde heeft ook een immuunsysteem. Het houdt alles in evenwicht. Het is eigenlijk best logisch. Als er veel konijnen zijn, zullen er ook veel roofvogels verschijnen. Het zorgt ervoor dat er minder konijnen overblijven, maar ook dat de konijnen die wel overleven beter bestand zijn tegen de aanvallen van de roofvogels. Zo blijft alles in evenwicht en verbetert zich.


Het immuunsysteem van de aarde was perfect in evenwicht, tot wij te talrijk werden en over de hele wereld gingen reizen. We gebruiken allerlei machines en chemicaliën en verstoren het proces.


De mens heeft geen grote roofdieren meer als vijand. We hebben grote delen van de natuur naar onze hand gezet omdat we haar als bedreigend ervaren of omdat we er geld aan kunnen verdienen. Zelfs kou, hitte en droogte hebben we uitgeschakeld met verwarmingen en stuwdammen. De mens plaatst zich steeds verder buiten de natuur en wordt zonder de natuurlijke vijanden steeds talrijker.


Maar het immuunsysteem van de aarde is nogniet verslagen. Hoe talrijker we worden, des te moeilijker we het zullen krijgen. Al jaren besef ik dat de aarde zich niet zo maar laat verslaan. De lucht zal warmer worden en de zeespiegels zullen rijzen. Als we ontbossen ontstaan modderlawines. Als we het water vervuilen zullen de vissen ons vergiftigen. Het klimaat zal wijzigen en orkanen zullen ons als als zandkorrels over het land blazen. Het klinkt allemaal logisch. En zo werkt het evenwicht: logisch.


Wij daarentegen zijn niet logisch.

Als de CO2 de aarde verwarmt bouwen we airco’s en als de zee stijgt verhogen we de dijken. Gewoon, omdat we dan door kunnen gaan zoals we nu leven. We gooien gif en kunstmest op het land of eten kunstmatig voedsel. We hebben die natuur niet nodig. Wij zijn de baas!


Met een paar dingen kleine probleempjes zitten we nog, bacteriën en virussen. Een virus leidde in het verleden nooit tot een pandemie, niet eens tot een epidemie, omdat de mensen ver uit elkaar woonden en niet de wereld rondreisden. Nu doen we dat wel. Een virus kan zich daarom erg makkelijk verspreiden. Als wij te talrijk worden, worden de virussen dat ook. Ze hebben een mooi plekje gevonden om te ‘overleven’.


We hebben ook daar iets op gevonden. We houden anderhalve meter afstand, doen mondkapjes op en houden op met knuffelen en geven ons lichaam een ‘vaccin’. De nieuwe RNA-vaccins pogen zelfs in te grijpen in ons DNA. Ze vertellen ons DNA welk eiwit moet worden geproduceerd en maken het nieuwe eiwit (dat lijkt op het virus) meteen verdacht. Het is een daderprofiel zodat ons immuunsysteem niet zelf hoeft te zoeken. De boef wordt ons op een presenteerblaadje gepresenteerd.


Kan dat?

Kunnen we de natuur de baas zijn?

Nee. We zijn veel te dom. Veel dommer dan ons eigen immuunsysteem en veel dommer dan het ecosysteem van de aarde zelf. Zo dom dat we geloven dat we het beter kunnen dan de natuur zelf. De hele economie is er nu op gericht om de natuur (en ons immuunsysteem) uit zijn evenwicht te brengen voor geldelijk gewin. Met de introductie van een nieuw soort ‘vaccin’ is dat niet anders.


Een mens zou de aarde opofferen als hij daarmee een kort persoonlijk succes zou boeken. Sterker nog: de mens offert de aarde op aan kort individueel voordeel. Gewoon, omdat we te dom zijn om vooruit te kijken. Te egoïstisch. Zo zijn we nou eenmaal.


Het immuunsysteem van de aarde begint ons als indringer te zien of als defect deeltje. De zeeën zullen hoger worden en de stormen steeds krachtiger. De virussen zullen steeds heviger worden en talrijker, omdat het immuunsysteem van de aarde ook een steeds beter daderprofiel zal krijgen.


En de mens helpt zelfs een beetje mee. Virussen leven niet, maar evolueren wel. Bij een infectie met bacteriën wordt antibiotica gegeven. De resistente bacterie overleeft en plant zich voort. Bij virussen is dit niet anders. Vaccins trachten een virus de kop in te drukken, maar het virus met mutaties ontsnapt en wordt dominant. Zo (bio)logisch werkt het.


Wat dacht je nou zelf, dat de aarde het evenwicht al miljarden jaren heeft kunnen verdedigen zonder dat er een ingebouwde politiemacht bestond? Nee, de aarde verdedigd zich. Net zo lang tot we het evenwicht niet meer verstoren.


Wij lopen met ons vingertje te wijzen, naar het virus, naar de overheid, naar de anderen die zich niet aan de regels houden. Maar de virussen zijn de boosdoeners niet, we zijn het zelf. We hebben daar geen satanistische leiders voor nodig. Wij doen het allemaal zelf, iedere dag, door onze manier van leven.


We willen in een mooie auto rijden en vliegen naar het buitenland om ook daar de boel te ontwrichten. We kopen rotzooi voor onze kinderen, zodat ze ons dankbaar zijn. Netjes in plastic verpakte producten uit de supermarkt, iedere dag een vuilniszak vol.


We willen nieuwe meubeltjes omdat we de andere al een poosje hebben en ze niet meer bij ons passen. We kopen exotische vruchten en electronica van ver weg, terwijl we echt wel weten dat dat leidt tot oerwoudkap of vergiftigde grond ver van ons vandaan.


Mineralen en grondstoffen uit Afrika, hele volkeren in exodus van hun geëlimineerde dorpen naar de stad. Intensieve landbouw op grond waar geen dier meer kan leven, omdat het dan een dubbeltje goedkoper is. Koelkasten uit China, wat maakt het uit dat ze na een paar jaar kapot gaan, als ik er nu maar snel een heb. Gelukkig gooien we het vuil niet meer op de grond, dan blijft ons straatje tenminste schoon.


We vinden niet alleen vaccins uit, maar ook wegwerpartikelen, insecticiden en andere zaken die ons leven makkelijker horen te maken, maar de natuur vernietigen. De aarde is een rotzooitje omdat iedereen naar zijn eigen stukje welvaart, welzijn, gezondheid of vakgebied kijkt en niemand het geheel kan bevatten. Helaas, alle techniek die ons leven moet verbeteren, zal zich uiteindelijk tegen ons keren.


Ik neem het ons niet kwalijk. Zo zijn we nou eenmaal. Dat maakt ons mens. We willen opvallen, net zoals een kleurrijke bloem een bij wil lokken of een puber graag zijn muziek ze hard mogelijk zet. De wetenschappers lossen het wel voor ons op, maar we vergeten dat die geen haar beter zijn.

Wij wedijveren met de hele wereld om een plekje op de (alpha)apenrots, zodat de rest van de wereld het met de kruimels moet doen. Een moment van onoplettendheid en we sodemieteren ervan af. Logisch dat we geen oog hebben voor de toekomst. Nu nu nu.


Mensen willen nu een oplossing voor het probleem. Daarna willen ze weer een snelle oplossing voor het nieuwe probleem dat zich aandient.  Zo zijn we in een vicieuze cirkel terecht gekomen die geen enkel perspectief biedt voor een goede manier van leven op de lange termijn.


De ultieme waarheid is te gecompliceerd en is voor ons niet te berekenen. Zelfs al zou deze te berekenen zijn, wie laat je de berekening dan uitvoeren? Een overheid met sterke connecties met het bedrijfsleven? Vloeit daar een waarheid uit voort?


De overheid dwingt ons om het virus uit de weg te gaan. De overheid wil dat iedereen zich laat vaccineren. Waarom willen ze dat: omdat ze denken dat ze de ultieme waarheid kennen?


De arrogantie dat we de natuur kunnen beheersen of helpen, zonder dat we haar uit evenwicht brengen. We sturen de hele oorlogsmachine op één vermeende terrorist af en creëren er zo honderd nieuwe.


Ik heb niet uitvoerig de veiligheid van vaccins bestudeerd, maar wel al decennia de aard van de mens. We zijn te zelfzuchtig, te onzeker en te dom om verstandig te handelen. Ik denk dat we ons nog in de kinderschoenen bevinden en grote mensentaal proberen uit te slaan.

We weten niets.


De geschiedenis heeft uitgewezen dat de natuur er alles aan doet om ons te laten overleven, zolang we de balans met de moeder aarde niet verstoren. Mijn lichaam bezit de kennis van miljoenen jaren omgaan met virussen. Het heeft geleerd van al deze virussen en er zijn voordeel mee gedaan. Dat doen Moderna of Pfizer de natuur echt niet na. Een overheid die massaal wil vaccineren voor een virus dat voor vrijwel alle mensen niet levensbedreigend is, mist visie of heeft een verborgen agenda.


Ben ik nu een complotdenker?

Ik weet niet of er een complot is. Ik zie wel dat we ons steeds meer richting een dictatoriale wereld-regering bewegen. En misschien is dat zo’n slecht idee nog niet. Misschien is het wel de enige manier om onze aarde te redden. Het nieuwe normaal. The New World Order. Build Back Better. Allemaal in eeuwige lockdown, maar wel met brood en (TV-)spelen. Maar ook ons menszijn ver achter ons laten in een kunstmatige maatschappij. Overgeleverd aan wetenschappers en wereldleiders als de proefkonijnen in het lab, jaarlijks onze RNA-code spuit, zodat we ons huis uit mogen. Een mondiale regering die alles bepaalt en waar wij als schapen blij binnen de omheining kunnen grazen.  Onze vrijheid afgeven, onze menselijkheid afgeven, zodat ‘zij’ alle macht krijgen om ‘de problemen op te lossen’.


Maar er is nog steeds een andere weg.

De mensen hebben hard hebben gewerkt om materiële welvaart te bemachtigen. Misschien is het nu tijd is dat we inzien dat al die consumptie het evenwicht in de natuur bedreigt en de verkeerde mensen in het zadel helpt. We zullen er  in de toekomst massaal aan ten onder  gaan. Het is verschrikkelijk dat de jeugd zich er al bij neergelegd heeft dat de aarde niet meer te redden is!


The New World Order is afhankelijk van onze medewerking. Het wil ons kooien met vaccinatiepaspoorten en afhankelijk maken met vaccinaties. Het heeft niets te maken met onze gezondheid. Afhankelijk worden van je halfjaarlijks spuitje multinational-chemicaliën, die ook mutaties in de hand werken? Ik ben liever sociaal. Ik ben bereid om ziek te worden en levenslange immuniteit te krijgen om het virus de das om te doen. Alleen samen krijgen we dat voor elkaar. Je immuunsysteem kan je voor het leven beschermen en een vaccin slechts voor korte duur en beperkt. Na een 'vaccin' maak je mogelijk nooit meer immuniteit aan en ben je voor de rest van je leven afhankelijk van mRNA-shotjes. Een lucratieve handel voor de multinationals en misschien nuttig voor mensen met een slechte afweer, maar dat doe je je kinderen toch niet aan?Het is tijd om heldhaftig te zijn. We moeten strijden voor onze vrijheid, misschien ons leven geven, zodat de rest leven kan zoals we dat al miljoenen jaren deden: samen en in evenwicht met de natuur. Het is tijd om net als de geallieerden in de tweede wereldoorlog ons leven op het spel te zetten om onze vrijheid te behouden. Het is tijd om de overheid te vertellen dat we mens willen blijven en geen gekooid dier dat moet luisteren naar de dompteur. 


Wij kunnen duurzaamheid ook op een andere manier bereiken, zonder onze vrijheid te verkwanselen aan hoog in hun bol losgeslagen leiders en elite. Wij kunnen kiezen voor een goede overheid.


Een goede overheid stimuleert geen groei ten koste van de toekomst, maar zorgt voor matiging zodat er nog een aarde is voor toekomstige generaties.


Een goede overheid breekt geen sociale structuren af die duizenden jaren nodig hadden om te stabiliseren. Sociale structuren zijn het immuun-systeem van de maatschappij en zijn veel effectiever en menselijker dan de overheid ooit kan zijn. Een goede overheid stimuleert geen mobiliteit en globalisering, maar zorgt voor chaos, zodat het leven kleinschalig tieren kan.


Een goede overheid luistert niet naar de op winst jagende multinationals, maar gooit zand tussen de raderen van de gewetenloze wereldhandel.

Een goede overheid neemt stappen om een samenleving weer gezond te maken, in plaats van pleisters te plakken op de wonden.


Een goede overheid zorgt dat we mens kunnen blijven en niet in een kunstmatige technocratische wereld belanden met knopjes, robots, VR of A.I. maar zonder kassajongens of meisjes in de supermarkt. Hoe efficiënt of interessant het ook allemaal klinkt, het leidt tot niets. Het is niet wie wij zijn.


Een goede overheid voedt zich niet met de kortzichtige hebberigheid, de angsten en de ziekelijke behoefte aan zekerheid van het volk, maar vertegenwoordigt een visie die honderden jaren vooruit denkt, Een visie waarin bacteriën, virussen, ziekte en dood bij het leven horen, hoe erg dat voor het individu soms is.


Een goede overheid beseft dat de natuur hindernissen opwerpt, die we niet uit de weg mogen gaan, omdat we anders verleren om te springen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons immuunsysteem blijft functioneren. Dat het blijft leren en dat we niet afhankelijk worden van farmaceutische bedrijven die net zo kortzichtig en hebberig zijn als wijzelf.


Het gaat er mij niet eens zo zeer om of het vaccin veilig is. Voor mij gaat het er meer om om tegen de overheid te zeggen: tot hier en niet verder. Ik wil niet in een medische dictatuur terecht komen. Ik wil niet dat farmaceuten de macht krijgen om te vertellen welke eiwitten mijn DNA moet produceren. Ik wil niet in een wereld leven waarin we overgeleverd zijn aan de domheid van een paar globalisten in plaats van de wijsheid van moeder natuur.,


Als we deze vorm van genetische manipulatie met miljarden euro’s en dollars gaan faciliteren, krijgen we de geest nooit meer terug in de fles. Dan staat iedereen op de loonlijst bij de farmaceuten en zullen we nooit meer een objectief geluid horen. Het is dan maar een kwestie van tijd voor er op grote schaal misbruik van gemaakt wordt.


Verbeteringen zullen ze het noemen. Net of mens, dier en plant na miljoenen jaren evolutie niet perfect aangepast zijn aan de omgeving. Wij hebben de ‘verbeteringen’ van de multinationals niet nodig. Afhankelijke gedegenereerde chronisch zieke laboratoriumratten zullen we zijn, nog erger dan nu. De nadelen van een technocratie zijn op de lange termijn altijd groter dan de voordelen.


Ik laat me niet manipuleren met een virus waarvan de meeste mensen niets merken of perfect in staat is om antistoffen of een T-cel reactie aan te maken. Ik wil niet dat de overheid carte blanche heeft om ons land aan multinationals te verpatsen en bij ieder virus kan ingrijpen in ons privé-leven. Ik wil niet ieder jaar in de rij staan voor een door een multinational geschreven RNA-code spuit, terwijl mijn eigen immuunsysteem me veel beter beschermt. Je verbergen voor een virus is als je verbergen voor het zonlicht. Je komt op een hele donkere plek terecht.


De overheden en multinationals willen niet naar een kleinschalige samenleving, omdat ze dan hun macht verliezen. Grote bedrijven hebben een grote afzetmarkt nodig en een geglobaliseerde samenleving. Dankzij onze honger naar materialisme en angst voor de dood hebben we het ons door de strot laten duwen.


De dood hoort bij het leven. Iedere herfst zien we het en iedere lente verwelkomen we het. Wordt eens wakker! Zo werkt het, oud leven verdwijnt, zodat nieuw leven kan ontstaan. De natuur zal steeds nieuwe manieren vinden als we ons daartegen verzetten. We kunnen de voet wel telkens even dwars zetten, maar dat zal ook betekenen dat we steeds minder menselijk en vrij kunnen leven.


Die boodschap wil ik geven door me niet te laten vaccineren. Haha, alsof ze mij horen. Maar als er genoeg mensen zijn die de vaccinatie weigeren zal het misschien duidelijk worden bij de controlfreaks: wij willen mensen blijven en geen kudde schapen! Wij willen niet opgesloten worden in een kooi want dan worden we traag en lui en kunnen er nooit meer uit. 


Het wordt tijd om terug te keren naar waar we vandaan komen. Naar moeder natuur. Ze heeft het evenwicht al miljarden jaren bewaakt voor ons en de andere bewoners van de aarde. Dat doet geen overheid, noch dwangspuit haar na.


Misschien resulteert deze crisis wel in het besef dat we de natuur moeten beschermen tegen de de eigenschappen van de mens in plaats van andersom. Dat we onze natuurlijke wereld nodig hebben om gezond te blijven en de dood moeten accepteren als onderdeel van het leven, zonder peperdure ingrepen en apparatuur.


Het klinkt bijna als religie: ons niet meer als God op aarde voelen, maar de controle afgeven en in de handen leggen van de natuur. Vroeger dacht men dat God strafte. Ik zou het liever zien als: de natuur corrigeert, ten behoeve van het leven. We hebben nog één kans: erkennen dat we nog te dom zijn om de aarde te beheren, te zelfzuchtig en veel te onzeker.


Wij zijn nog kinderen. Wij mogen spelen zolang we niets kapot maken. We moeten een stapje terugdoen, naar de dingen waar we wel goed in zijn: elkaar helpen en warmte schenken, lachen, dansen, en samen eten zonder telefoon in onze hand. We kunnen met onze kinderen spelen en ze het goede voorbeeld geven.


Heel even ons eigen straatje vergeten en aan de hele wereld denken. De natuur laten weten dat we geen gevaar meer vormen en met onze tengels van de bedieningsknoppen zullen blijven en geen verstorende verdedigingslinies tegen haar zullen bouwen. Dat we van haar houden en voor haar buigen. Nederig en respectvol zijn in plaats van hooghartig en dominant en erkennen dat we niets weten, maar bereid zijn om te leren.

Als we dat kunnen,

dan is er nog hoop voor ons.

Wij kunnen duurzaamheid ook op een andere manier bereiken, zonder onze vrijheid te verkwanselen aan hoog in hun bol losgeslagen leiders en elite.