Wij zijn te dom

06/02/2021

Technologie maakt de wereld kapot.


Technologie maakt het mogelijk dat de wereldbevolking kan groeien, tot het vlot kantelt.


Technologie zorgt ervoor dat we op een onnatuurlijke wijze kunnen leven, tot de natuur zich tegen ons keert.


Technologie zorgt ervoor dat de maatschappij steeds minder menselijk wordt.


Technologie zorgt ervoor dat grote bedrijven steeds meer macht krijgen en overheden corrumperen om te handelen tegen de bevolking en de aarde.


Technologie zorgt ervoor dat globalisme zich als een schimmel over kan verspreiden en volkeren berooft van hun land en manier van leven.


Technologie vernietig sociale structuren en tradities die duizenden jaren nodig hadden om te stabiliseren en het immuunsysteem van de samenleving vormen.


Technologie faciliteert het nietsontziende consumeren waaraan de aarde ten onder gaat.


De technologie van Build Back Better is de oplossing van de ‘happy few’ die hun luxe en hun afzetvee willen behouden ten koste van de rechten en vrijheden van de massa.


Technologie maakt onderdrukking van ieder facet van de menselijke beschaving mogelijk. Als we werkelijk onze vrijheid, onze menselijkheid en onze aarde willen behouden, dan schaffen we zo snel mogelijk de technologie af en doen het gewoon weer zelf.


Hieronder nog een interview met de heer Schwab van het World Economic Forum waarmee onze politieke leiders vaak aan tafel schuiven. 

Sorry herr Schwab, ik blijf liever gewoon mens.