Wij zijn te dom

Van A tot Z

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

K -


Kunstmatige intelligentie

Je kunt wel zeggen dat je ertegen bent, maar je kunt het niet tegen houden. Het sluipt erin. In apparaten, de computer, de overheid.

Mensen worden zonder pardon in elkaar geslagen, al doen ze niets. De nazi’s hebben bewezen hoe ver gewone mensen zullen gaan met een beetje propaganda en autoriteitsgevoeligheid en natuurlijk de financiële afhankelijkheid.


De volgende stap is om de politie te vervangen door AI. Die hebben helemaal geen last van hun geweten. Vergezocht? Zeker niet. De technologie is al ver gevorderd. En nu zien we al talloze voorbeelden. Poortjes die alleen openen als je ‘geschikt’ bent. Overal wordt je gescand op geschiktheid. Geschiktheid om binnen te treden. Geschiktheid om te reizen, etc etc. We staan aan het begin van een BIG BROTHER maatschappij, het monster van Orwell’s 1984.


En de meeste mensen keuren het allemaal goed omdat ze niet verder kijken dan hun neus lang is. Ze zijn niet in staat om twintig zetten vooruit te denken, zoals een goede schaker doet. Ze willen bescherming, maar zien niet dat ze de maffia binnenhalen.


En medisch heeft het al helemaal geen voordelen. Voor je het weet kunnen wij mensen lekker achterover leunen en hoeven we niets meer te doen. Dan staan er twee robots tegen elkaar te darten of te basketballen, tien keer beter dan wij het kunnen.

We hoeven het huishouden niet meer te doen en al onze ontdekkingen worden gedaan door robots.


We snappen zelf niet meer hoe het werkt, maar dat geeft niet, in de virtuele realiteit kunnen we  seksspelletjes doen, of wereldkampioen karate worden.

Klinkt dat leuk? Een beetje wel, maar het zou ook het einde van de mensheid zijn. We zouden veranderen in weerstandsloze pap.


Het gaat er niet om hoe snel we leren of hoe hoog we springen. Het gaat om het plezier dat we hebben als we zelf een ontdekking doen of een doelpunt maken.

Wij mensen zullen kapot gaan aan technologie, maar dat is de producenten natuurlijk worst. Het gaat immers om de winst. Als ze zich met wat anders bezig zouden houden, dan zouden ze in de concurrentie-strijd ten onder gaan. Er is geen plaats voor een sociale visie in het mondiale geldspel.


De enige manier om het tegen te houden is een einde maken aan de grootschaligheid van het globalisme. Zonder mondiale markt zijn de producten niet goedkoop te produceren.

Hoe? Heel makkelijk. Breek de wegen af en zet bomen op de landingsbaan van de vliegvelden. Maak mensen weer gelukkig. We hebben al die materiële onzinwelvaart niet nodig. We worden er niet gelukkiger van en onze kinderen ook niet. Het is slecht voor ons en  desastreus voor de natuur. En voor wie het nog niet door heeft: de natuur, daar horen wij ook bij.


L -


Landbouw

Kleinschalig, low tech, extensief. Dan is landbouwgrond gelijk aan natuur. Niet meer mensen bij elkaar dan de omgeving kan ondersteunen. Andersom werkt het ook zo: als je niet genoeg mensen kan vinden om het land te bebouwen, dan is er ook geen honger.

Kleinschalige economie zit heel logisch in elkaar: Als je niet genoeg mensen kunt vinden om in je fabriek te werken, dan ga je ze niet importeren, omdat er dan lokaal immers ook geen behoefte is aan wat je maakt.


Geen export, noch import. Liefst niet eens wegen om grote bedrijven grootschalig te laten vervoeren. Gewoon (leren) luisteren naar het evenwicht van de natuur. De natuur is slimmer en denkt aan alle het leven op de lange termijn. Wij zijn te hebberig, kortzichtig en dom. Grootschalig is daarom ook dommigheid op grote schaal (wztd.nl).


Regels om de landbouw en veeteelt milieu-efficienter te maken werken averechts. In deze geglobaliseerde wereld zorgt het ervoor dat meer boeren stoppen en de milieuproblemen worden geëxporteerd.  We nog meer afhankelijk worden van het buitenland en van de globale multinationals.

Meer regels voor de landbouw en veelteelt verslechteren de concurrentiepositie van de boeren en ze zullen nog minder rekening kunnen houden met diervriendelijkheid en nog grootschaliger worden dan nu al het geval is.  Dit zal ten koste gaan van de natuur en op de lange termijn tot meer problemen leiden. Wanneer leert de mens eens dat de eeuwige afhankelijkheid van economische groei geen basis vormt voor het leven in evenwicht met de natuur. Door mobiliteit af te breken valt de motor onder de grootschaligheid weg en krijgen de land-exploiteur en vleesfabrikant weer lucht om boer te zijn.

We hebben genoeg kennis om er voor te zorgen dat het land genoeg voedsel produceert om ons te onderhouden, ook zonder intensieve landbouw of veeteelt. Ook zonder allerlei rotzooi waarmee boeren worden verleid of gedwongen om hun productie te verhogen of concurrerend te blijven, ten koste van de toekomst. Het evenwicht van de natuur is mooi. Het houdt ons ook in evenwicht.


O -Ontwikkelingshulp

Vrijwel alle bemoeienis vanuit het kapitalistische westen met arme landen leidt tot grotere ellende. Het is gesponsorde westerse belangenverdediging door verkapte overheids/bedrijfsleven dienende NGO's en uitbreiding van de invloed van multinationals ten koste van de sociale structuren in het land zelf. We hebben er alles al kapot gemaakt. Laat ze toch met rust!Onderwijs

Al die technologie, telkens leggen we de lat weer iets hoger en moet de volgende generatie langer en meer leren om het over te nemen.

Ze worden geen gelukkige mensen maar pasklare bouwblokken om het systeem en onze welvaartsmaatschappij voort te zetten. Het enige waar dat toe leidt is dat de maatschappij nog kunstmatiger wordt en de kosten van het bestaan nog hoger. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

We moeten juist zorgen dat we minder hebben en met minder genoegen nemen. Het materiële leven simpel houden en de kosten laag, zodat iedereen instaat is na te jagen waar het echt om gaat: het najagen van geluk in plaats van de vaste lasten. Communicatie, tradities, spelen en lachen, dat is wat kinderen nodig hebben (en volwassenen evenzo).

Maar hoe komt je uit die mallemolen? Net zoals je met roken stopt: door je sigaretten weg te gooien. In dit geval moeten we de gemondialiseerde consumptiemaatschappij weggooien, dan volgt dat ‘minder’ automatisch.

De heilige graal voor het geluk van onze kinderen is niet nog meer kennis. Kennis lost geen problemen op, maar veroorzaakt nieuwe ellende zolang de wereld in handen is van zielloze nietsontziende roofvogels en zichzelf verrijkende overheden. Pas als we de kennis uit de handen kunnen houden van die globale graaiers, kan kennis bijdragen aan geluk of beschaving. Dus hak die klauwen eraf and make yourself free.


S -


Sociale strusturen

Onder de grond is alles verbonden. Miljarden schimmeldraden lopen van plant naar plant zodat ze via deze schimmeldraden kunnen communiceren. Boven de grond zijn de mensen ook verbonden via sociale netwerken.  Ze leven in hechte groepen en  communiceren met elkaar, motiveren en corrigeren elkaar en zorgen voor elkaar.


Overheden die zich honderden jaren alleen maar bezig hielden met het eisen van geld of voorraden van de bevolking, bemoeien zich nu meer en meer met de levenswijze van de mensen en vernietigen de sociale netwerken. Sinds de (imperialistische) mens zijn oorlogen uitvocht in derde wereldlanden, er de sociale structuren kapot maakte of er mono- of exportculturen vestigde, is er honger en ellende.


Politiek en sociaal werkt het bij ons niet anders. Een overheid die zich bemoeit met ons sociaal leven en tracht ons gedrag via allerlei kunstmatige regels vorm te geven, maakt de gedurende duizenden jaren natuurlijk ontstane sociale structuren kapot, zeg maar het immuunsysteem van de maatschappij. Het drijft de mensen uit elkaar en maakt ze hulpbehoevend en afhankelijk van de overheid en multinationals voor hun bestaan.